izifashion.bg гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от Купувача посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред. izifashion.bg може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемост на сайта, да изготвя вътрешни статистики, както и за цели на директния маркетинг. С приемането на настоящите Общи условия, Купувачът се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, както и се съгласява те да бъдат предоставяни на трети лица във връзка с предлаганите от izifashion.bg услуги. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до izifashion.bg на посочения адрес или през страницата ЛИЧНИ ДАННИ.